Vyšetřovací metody

1 Vyšetření sluchu dětí
2 Oxymetrie
3 Tónová audiometrie
4 Otoakustické emise
5 Tympanometrie
6 FENO
7 Peptest
8 Streptest
9 CRP